„Teatr Fotografii” Przemka Wiśniewskiego – impreza towarzysząca

Swoją działalność kulturalną Przemek Wiśniewski rozpoczął od założenia teatru, początkowo pod nazwą Truskaweczki, a później Teatr Kreatury, który działa już od 1992 roku. Jest nie tylko założycielem Teatru, ale też jego organizatorem, kierownikiem literackim, nauczycielem rzemiosła teatralnego jego aktorów, i reżyserem. W ciągu tych lat „Kreatury” otrzymały wiele wyróżnień i nagród, stając się jednym z najlepszych w swojej kategorii w kraju.

MINY

„Teatr FOTOgrafii” powstał w grudniu 2012 r. Prezentował swoje prace m.in. w Olsztyńskim Teatrze Lalek, Teatrze Lalki i Aktora w Łodzi oraz na XXII Alternatywnych Spotkaniach Teatralnych KLAMRA w Toruniu w marcu br. Zainteresowanie Przemka Wiśniewskiego teatrem miało swój początek w fotografii i filmie, którymi zajmował się wcześniej. Przez kilka lat współpracował z regionalnymi telewizjami prezentując między innymi popularny niegdyś program kulturalny pod nazwą „Oczkami Kreatur”. To właśnie „kadr” był i jest nadal jego największą motywacją. Istotą jego przemyśleń artystycznych jest „okienko”, z którym twórca spotyka się w fotografii, filmie czy scenie teatru.
„Teatr FOTOgrafii” wyznacza nowy kierunek działań artystycznych Przemka Wiśniewskiego, łączący dotychczasowe jego doświadczenia w spójną całość. „Teatr FOTOgrafii” wpisuje się we współczesny nurt sztuki określany „rzeczywistością pośrednią”, stanowiąc wyraźny punkt przesunięcia zainteresowań twórcy w sferę tzw. wyobraźni materializowanej.
Najnowsze obrazy Przemka Wiśniewskiego przedstawiają teatr, który jest, a którego jednocześnie nie ma. Tworzą formę dynamiczną, nieustannie rozwijającą się, stwarzającą wrażenie dziejących się wydarzeń artystycznych. Poprzez użyte środki wirtualne oraz przyjętą formę relacji, pojawia się równocześnie możliwość prostego związku formy wirtualnej z doświadczeniem obcowania z teatrem, wynikającym z bezpośrednich doznań bycia w teatrze, a także uwidaczniać się może zmiana relacji do tego, co wydaje się znane, bez bezpośredniego jednak przełożenia na wrażenia i decyzje.