ZMIANA W PROGRAMIE

 Zmiana w repertuarze – Teatr ECCE HOMO wystąpi ze spektaklem Profanum