Stowarzyszenie Artystyczno Edukacyjne Pracownia Teatralna

ORGANIZATORZY

STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNO – EDUKACYJNE PRACOWNIA TEATRALNA

O STOWARZYSZENIU

Od 2000 roku Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne PRACOWNIA TEATRALNA organizuje w Ostrowie Wielkopolskim Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niezależnych (OFTeN). Jest to największy festiwal teatralny w mieście i jeden z ważniejszych w naszym regionie. Nigdy w Ostrowie, tyle znamienitych teatrów offowych i profesjonalnych, nie występuje w jednym miejscu i czasie, tak jak co roku w maju, w ciągu festiwalowych dni i nocy. Festiwal stał się forum dyskusyjnym teatru niezależnego pomiędzy klasyczną tradycją teatralną a nowoczesnymi kierunkami estetycznymi i nowymi środkami wyrazu. W ciągu kolejnych 19. edycji, stał się ważnym wydarzeniem artystycznym, w którym na równych prawach uczestniczą młodzi, utalentowani aktorzy rozpoczynający swoją artystyczną działalność ze spadkobiercami Tadeusza Kantora – Aktorami Teatru Cricot 2 z Krakowa.

Organizując OFTeN Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne PRACOWNIA TEATRALNA, realizuje swoje cele statutowe – przyczynia się do rozwoju ruchu teatralnego i artystycznego w Ostrowie Wielkopolskim, propaguje i aranżuje działania twórcze w naszym mieście i na terenie kraju oraz prowadzi szeroko rozumianą edukację obywatelską. Początkowo, od 1990 roku, Pracownia Teatralna był to zespół artystyczny, który zrealizował ponad 30 spektakli, prezentowanych w kilkudziesięciu miastach Polski. W latach 1998-2002 Pracownia Teatralna wystąpiła z powodzeniem na 20 ogólnopolskich festiwalach teatralnych, zdobywając łącznie 16 nagród zespołowych i indywidualnych. Członkowie zespołu otrzymali także wielokrotnie zaszczytne wyróżnienie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. W 2002 roku Stowarzyszenie otrzymało honorową nagrodę Osobowość Ostrowskiej Kultury od Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

 

DYREKTORIAT FESTIWALU:

Iwona Kupczyk

Iwona Kupczyk

Janusz Górecki

Janusz Górecki