HELENA GANJALYAN – Melt

scenariusz, reżyseria i wykonanie: Helena Ganjalyan
muzyka: Yasuhiro Morinaga (w spektaklu wykorzystano fragm. Hamleta Szekspira w tłum. St. Barańczaka i wiersz Sylwii Plath Lady Łazarz)
premiera: 2016 r. w Gdańsku

 MELT-

Melt to obraz, impresja, wrażenie – monodram oparty na pracy z figurą Ofelii z Szekspirowskiego Hamleta. Tu jest to Ofelia wytwarzająca własny język swojej fizyczności, seksualności, próbująca wyjść poza służalcze „tak Ojcze”, w którym wielokrotnie zamyka ją autor. Kobieta, która nieustannie stwarza się między nakazem a zakazem, która zawsze jest wobec/względem. Słowo przeplata się w naprzemiennej grze z ruchem, gestem, abstrakcyjną formą wizualną. Dodatkowo Melt (z ang. tonąć, ale także stopić, topić, rozpuszczać, zatopić, zagłuszać, wzruszać) rozpracowuje finalny motyw Ofelii szukając jego rozwiązania nie tylko w dosłownym szekspirowskim ujęciu, ale także w rodzaju wejścia w stan nieobecności, nieuwagi, bycia poza swoim ciałem i jego działaniami, bycia obok.

„Z jednej strony możliwość spojrzenia na postać Ofelii z różnych stron to pewien rodzaj poprawności politycznej. Z drugiej strony jednak żonglowanie interpretacjami znowu sprowadza ją jedynie do funkcjonalnej figury, której znaczenie ustala się w zależności od potrzeb. Ale ta Ofelia pragnie niezależności. Ma świadomość bycia polem doraźnych celów interpretacyjnych i chce, żeby przestano ją wykorzystywać. Ganjalyan nie projektuje nowego obrazu, nie wysuwa żadnych roszczeń czy postulatów. Jedynie z uśmiechem przez łzy pokazuje kłopot z odczytaniem Ofelii. Nie jest to wołanie o pomoc, krzyk rozpaczy, ale grzeczna prośba o chwilę uwagi.” /Jan Karow, teatralia.com/

Helena Ganjalyan – aktorka, tancerka, choreograf, absolwentka PWST im. L. Solskiego w Krakowie. Jako aktorka/tancerka współpracowała m.in. z Romeo Castelluccim z Societas Raffaello Sanzio, Teatrem Wybrzeże w Gdańsku, Teatrem im. H. Modrzejewskiej w Legnicy, Teatrem Dada von Bzdulow, Dzikistyl Company oraz paryskim Les Gens d’Uterpan.