PRZEMYSŁAW WASILKOWSKI – SAM

na podstawie fragm. tekstów Samuela Beckett’a, Sarah Kane, Williama Shakespeare’a
scenariusz, reżyseria i wykonanie: Przemysław Wasilkowski
premiera: 12.09.2015

SAM

Praca nad spektaklem inspirowana jest Sztuką jako wehikułem Jerzego Grotowskiego, praktyką teatralną Krystiana Lupy (perspektywa nowego spojrzenia na relację aktor – widz), odkryciami psychologii zorientowanej na proces Arnolda Mindella, ale w głównej mierze sytuacjami dialogicznymi wynikającymi z autoreferencyjnych struktur narracyjnych monologów beckettowskich. Sytuacja dialogiczna użyta, jako narzędzie nawigacji wewnętrznego procesu, uruchamia mechanizm specyficznej aktorskiej uwagi skierowanej jednocześnie w dwóch kierunkach, „do środka” (terytorium twórczego procesu) i „na zewnątrz” (mapa działań postaci scenicznej). Wówczas aktor porusza się w przestrzeni niedookreślonej, płynnej, zacierającej granicę między tym, co jego osobiste, a tym, co przynależne postaci scenicznej, otwierając się na wewnętrzny dialog między nimi, wchodząc w przestrzeń kogoś Innego, kto jeszcze jest z nim w tej ciemności , gdzie słowa, gesty, działania nie należą już ani do niego, ani do postaci scenicznej, ale do jakiegoś między-bytu. W ten sposób tworzy się pewne pole manewru, które pozwala na interpretację interpretacji danego tekstu, działania, relacji.

W badaniu sytuacji dialogicznej twórca korzystał z wiedzy, którą zdobył w Workcenter Jerzego Grotowskiego w Pontederze, gdzie pracował w latach 1994-99 oraz z konsultacji psycholożki Agnieszki Wróblewskiej z Warszawskiej Akademii Psychologii Zorientowanej na Proces.

Kolejnym, ważnym polem w pracy nad spektaklem, było medialne zapośredniczenie poszczególnych etapów oraz końcowych efektów sytuacji dialogicznej, tak, aby nowe media pełniąc swoją funkcję poszerzania scenicznej rzeczywistości, stały się autonomicznym i komplementarnym do działania aktorskiego elementem struktury dzieła teatralnego. W pracy z zapośredniczeniem medialnym, twórcę inspirowały głównie teatralne eksperymenty The Wooster Group, w których nowe media służą, jako narzędzia poszerzenia i przedefiniowania relacji: aktor i/a jego elektroniczny sobowtór.

Spektakl SAM jest częścią praktyczną doktoratu, realizowanego przez Wasilkowskiego na wydziale aktorskim PWSFTViT w Łodzi, a promotorem jego przewodu doktorskiego jest Krystian Lupa.