Stowarzyszenie Artystyczno Edukacyjne Pracownia Teatralna

O FESTIWALU

logoOFTeN na stałe wpisał się na teatralną mapę Polski – co roku w prezentacjach konkursowych bierze udział kilkanaście zespołów teatralnych z całego kraju, reprezentujących nurt teatru niezależnego: offowego, alternatywnego, zarówno profesjonalnego jak i amatorskiego. Uczestnikami festiwalu są czołowe krajowe teatry niezależne, prezentujące różnorodne formy wypowiedzi: teatr dramatyczny, plastyczny, muzyczny, ruchu i tańca, lalkowy, plenerowy etc. W minionych osiemnastu edycjach festiwalowych wystąpiło 150 zespołów teatralnych z całej Polski ze 185 spektaklami!!!

Prezentacje artystyczne mają charakter otwarty i są skierowane do mieszkańców miasta i regionu, co jest szczególnie ważne w sytuacji braku w Ostrowie stałej sceny teatralnej. Dzięki festiwalowi ostrowianie mają możność obejrzenia najciekawszych dokonań artystycznych teatru offowego z całej Polski. Warto podkreślić, że OFTeN skupia wierną publiczność, która konsekwentnie śledzi najnowsze trendy teatralne – każdą edycję festiwalu ogląda łącznie ok. 2 tys. widzów. Ponadto, w ramach imprez towarzyszących, odbywają się otwarte spotkania aktorów z jurorami i publicznością, które są okazją do debaty na temat prezentowanych form artystycznych i niesionych przez nie treści ideowych. W ramach imprez towarzyszących publiczność festiwalowa mogła się spotkać z mistrzami monodramu – Janem Peszkiem i recitalu – Stanisławą Celińską i Januszem Radkiem. Festiwal jest także okazją do prezentacji dokonań twórczych artystów z naszego miasta. Swoje spektakle teatralne prezentowali: Barbara Banach, Tomasz Gruchot, Paulina Gawrońska; wystawy: Józef Bendziecha, Aleksandra Stawik, Barbara Gancarek; koncerty: Karol Kowal i Michał Siciński.

Prezentowanie mieszkańcom Ostrowa, najciekawszych osiągnięć teatru niezależnego w formie konkursu o randze ogólnopolskiej, jest połączone z promocją zabytków dziedzictwa kulturowego i narodowego w naszym mieście: synagogi przy ul. Raszkowskiej, dawnego Teatru Miejskiego (obecna sala widowiskowa OCK) oraz miejsc związanych z proklamowaniem Republiki Ostrowskiej (sala klubowa OCK). Adaptując, siłami Stowarzyszenia, scenę teatralną w popadającej w ruinę synagodze (otwieranej raz w roku na potrzeby festiwalu), zwrócono uwagę na wartość kulturową i historyczną tego wyjątkowo pięknego obiektu o doskonałej akustyce i urzekającej architekturze. Synagoga została odrestaurowana w 2011 roku.

Polecamy tekst autorstwa Tomasz Gruchota na temat Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Niezależnych pt.: „OFTeN, Czyli pochwała autonomii”, który ukazał się na portalu Fakty Ostrowskie (www.faktyostrowskie.pl). Link do tekstu: https://www.often.com.pl/often-czyli-pochwala-autonomii/